בדיקת התאמה לקריטריונים

על מנת להשתתף בתכנית הכלבו של  NPTech , מלכ"רים נדרשים לעמוד הן בקריטריונים הכלליים לזכאות המפורטים להלן והן בקריטריונים של כל תורם ספציפי.

אנא הרשמו כאן ואנו נבדוק את זכאותכם להשתתפות בתכנית.

הקריטריון להשתתפות מלכ"ר בתוכנית הוא: 

אישור 46א' בתוקף או אישור ניהול תקין + סטטוס (2)9 של רשות המסים תקפים.

לקבלת תוכנה מתורם ספציפי, בקרו בעמודי התורמים הרלוונטיים עבורכם  ובדקו האם אתם עומדים בקריטריונים של הארגונים התורמים השונים
•   
קריטריונים להשתתפות בתוכנית של מיקרוסופט
•    בקרוב: מוצרים מבית SAP  (כלים להצגה גרפית של נתונים)

נשמח לקבל מכם משוב על התכנית.